Zarząd

Skład osobowy Zarządu OSP w Gozdowie:

  • Zarembski Sławomir - Prezes Zarządu
  • Krystek Sławomir - zastępca Prezesa
  • Zarembski Jerzy - Naczelnik
  • Kęsicki Przemysław - zastępca Naczelnika
  • Krasiński Paweł - sekretarz
  • Korzeniewski Tadeusz - gospodarz
  • Piusiński Łukasz - skarbnik
  • Sulińska Beata - kronikarz