2014.11.11 - Narodowe Dzień Niepodległości

W dniu 11 listopada w kościele parafialnym w Bonisławiu odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. kan. Stanisław Opolski – proboszcz parafii w Gozdowie, przy asyście: ks. kan. Franciszka Kucia – proboszcza parafii Bonisław oraz ks. Jarosława Romana Kłosowskiego – proboszcza parafii Kurowo. W uroczystościach uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Gozdowo, kombatanci, strażacy, zuchy i harcerze, uczniowie i nauczyciele, delegacje pocztów sztandarowych, przedstawiciele Policji, Straży Gminnej i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z kapelmistrzem na czele oraz zaproszeni goście: p. Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, p. Jan Laskowski – Starosta Sierpecki, p. Paweł Stobnicki - asystent Macieja Małeckiego (posła na sejm RP), radni i sołtysi z przewodniczącym Rady Gminy Gozdowo na czele p. Grzegorzem Ratkowskim. Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Gozdowie pod opieką p. Katarzyny Chlebowskiej i p. Sławomira Szałkuckiego oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego, która swą muzyką dodała doniosłości tej chwili. Po mszy św. wszyscy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie delegacje oraz wszyscy chętni złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza.