2015.03.07 - Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Gozdowo

Dziś odbyło się Walne Zebranie naszej OSP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: p. Dariusz Kalkowski - wójt gminy Gozdowo, p. Grzegorz Ratkowski - przewodniczący Rady Gminy, p. Sławomir Krystek - kierownik referatu w Urzędzie Gminy, bryg. Paweł Sekulski - naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Sierpcu. Pomiędzy omawianiem wukonania planu za 2014r, bieżących spraw oraz planów na kolejny rok, znalazł się również czas na miły przerywnik. Otóż z okazji Dnia Kobiet wszystkim naszym druhnom złożyliśmy życzenia i wręczyliśmy kwiaty. Trzeba przyznać, że zrobiliśmy im sporą niespodziankę.