2014.11.14

Dzięki staraniom m.in. wójta Gminy Gozdowo - p. Dariusza Kalkowskiego - oraz kierownika Placówki Terenowej KRUS w Sierpcu - p. Józefa Rękawieckiego - udało nam się pozyskać torbę ratowniczą PSP-R1 z niemal kompletnym wyposażeniem. Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło w Urzędzie Gminy w Gozdowie. Z zadowoleniem przyjęliśmy ten prezent, ponieważ dzięki temu na każdym samochodzie będziemy mieli sprzęt ratowniczy. W trakcie luźnej rozmowy wspomnieliśmy, że potrzebny jeszcze jest zestaw do tlenoterapii, deska ratownicza i szyny Kramera - wtedy mielibyśmy pełny zestaw. W imieniu naszej jednostki torbę odebrali druhowie: Sławomir Zarembski, Bogdan Górczyński i Paweł Krasiński. Dziękujemy za to poważne wsparcie i mamy nadzieję, że możemy liczyć na dalszą współpracę w kwestii doposażenia naszej jednostki.