2021.10.26 - Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Warszawie

                                                                                                medium_logo wfosigw.jpg

 
W dniu dzisiejszym Prezes - Sławomir Zarembski - podpisał w Warszawie umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn "Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gozdowie". Łączna kwota dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji wyniesie 15.000zł. Całkowity koszt zadania to 18.000zł.