2021.10.26 - Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Warszawie

                                                                                                         medium_nfosigw.jpg

    
W dniu dzisiejszym Prezes - Sławomir Zarembski - podpisał w Warszawie umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gozdowie". Łączna kwota dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji wyniesie 20.000zł. Realizacja Zadania pozwoli doposażyć naszą jednostkę w ubiory specjalne oraz sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej. Całkowity koszt zadania to 24323,24zł.