2021.11.08 - Realizacja dotacji z WFOŚiGW w Warszawie dla OSP

medium_nfosigw.jpg
 
Zadanie „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gozdowie" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 20.000zł. Całkowity koszt zadania to 24323,24zł.