2021.11.15 - Realizacja dotacji z WFOŚiGW w Warszawie dla MDP

medium_logo wfosigw.jpg
Zadanie „Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gozdowie" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 15.000zł. Całkowity koszt zadania to 18.224zł