2021.07.28 - Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej

        

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie wzbogaciła się o nowe wyposażenie dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Nasza jednostka zrealizowała projekt pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie” dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w ramach wniosku o powierzenie grantu poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. 17.05.2021 r. zawarliśmy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę o powierzeniu grantu na zadanie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie”. Złożony w styczniu 2020 r. przez nas wniosek o powierzenie grantu na w/w zadanie został pozytywnie rozpatrzony, a tym samym zarekomendowany do dofinansowania. Wartość zadania wyniosła 10 000,00 zł, a kwota grantu 9 293,00 zł. Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo wzbogaciła się o nowy instrument – Arnold SONS ABB-350 TUBA B. Tuba to największy i najniżej brzmiący instrument w orkiestrowej rodzinie dętych blaszanych. Brzmienie tuby nadaje charakteru i barwy muzycznej dla utworów orkiestrowych, a bez jej czystego dźwięku orkiestra nie może osiągnąć odpowiedniego brzmienia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem inicjatywy jest odnowa i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Sierpeckiego Partnerstwa oraz promocja zasobów lokalnych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.