2021.03.06 - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Dziś odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP Gozdowo. Dotychczasowy Zarząd złożył sprawozdanie z działalności i przedstawił plan za najbliższy rok. W głosowaniu druhny i druhowie jednogłośnie byli za uznaniem absolutorium dla Zarządu. Wybrany został nowy Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz delegaci na Zjazd Gminny i kandydaci do Zarządu Gminnego. Na zakończenie Prezes - w imieniu Zarządu i męskiej części jednostki - złożył wszystkim druhnom życzenia z okazji Dnia Kobiet, a druhowie wręczyli druhenkom kwiaty.