2019.03.15 - Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej

                                 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie wzbogaciła się o nowe wyposażenie dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie zrealizowała projekt pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie” dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w ramach wniosku o powierzenie grantu poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie 3 sierpnia 2018r. zawarła ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę o powierzeniu grantu na zadanie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie”. Złożony w marcu 2018r. przez OSP w Gozdowie wniosek o powierzenie grantu na w/w zadanie został pozytywnie rozpatrzony, a tym samym zarekomendowany do dofinansowania. Wartość zadania wyniosła 26 316,35 zł, a kwota grantu 25 000,00 zł. Termin realizacji zadania: od 01.11.2018r. do 31.03.2019r.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo wzbogaciła się o nowe instrumenty i akcesoria muzyczne (baryton, tenor, trąbka i 7 szt. ligaturek do saksofonu), 10 kompletów mundurów reprezentacyjnych (5 damskich i 5 męskich) oraz 23 pary butów mażoretkowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem inicjatywy jest odnowa i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Sierpeckiego Partnerstwa oraz promocja zasobów lokalnych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie powstała 1993r. Główne kierunki jej działalności to koncerty, konkursy i festiwale na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim, ogólnopolskim oraz udział w życiu kulturalnym gminy Gozdowo, powiatu sierpeckiego i Mazowsza oraz całego kraju. Obecnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo jest jedną z najlepszych Orkiestr w województwie mazowieckim i w całym kraju, co świadczy o silnej determinacji zespołu, zaangażowaniu, ciężkiej pracy i wielkiej pasji do muzyki orkiestrowej. Muzycy są zapraszani do zaprezentowania repertuaru przez instytucje i organizacje z całej Polski oraz za granicą.