2015.06.20 - Zawody strażckie

Tym razem na nowym boisku e Rempinie odbyła się tegoroczna edycja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czułwała komisja sędziowska składająca się z funkcjonariuszy PSP w Sierpcu z bryg. Pawłem Sekulskim na czele. Jak zwykle strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafeta z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Pogoda dopisała, podobnie jak kibice :) Po zawziętych (czasem nawet heroicznych) zmaganiach musieliśmy uznać za lepszych kolegów z Lelic. Wystawione przez nich dwie ekipy zajęły I i II miejsce. Wystawione przez nas dwie ekipy zajęły III i IX miejsce. Szkoda... Na zakończenie Wójt Gminy Gozdowo - p. Dariusz Kalkowski podziękował strażakom ochotnikom za udział w zawodach i pogratulował zwycięzcom. Następnie z Przewodniczącym Rady Gminy - p. Grzegorzem Ratkowskim - i Prezesem Oddziału Gminnego ZOSP RP - dh Janem Bednarskim - wręczyli wszystkim jednostkom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Zwycięzcy odjechali uczcić swój sukces, natomiast my...... No cóż, za rok będziemy mieli okazję do rewanżu.


 

2015.05.16 - Zamyślenia w hołdzie Janowi Pawłowi II

Już po raz XI z inicjatywy Wójta naszej Gminy - p. Dariusza Kalkowskiego - odbyły się w Gozdowie Zamyślenia Rodaków w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Punktualnie o 20.30 ruszył przemarz kompanii honorowej SPPP z Płocka, sztandaru honorowego KPP z Sierpca, pocztów sztandarowych OSP, szkół i delegacji z terenu naszej gminy. Program artystyczny pt. "Pielgrzym pokoju" przygotowała młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie. Uroczystości uświetnił występ zespołu muzycznego "BETANIA". Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy tablicy pamiątkowej.


 

2015.05.04 - Dzień Strażaka

Tradycyjnie, jak co roku zresztą, od uroczystej mszy świętej rozpoczęły się obchody Dnia Strażaka. Później kolumna, którą prowadziła nasza orkiestra dęta, udała się na cmentarz, aby modlitwą i symbolicznym zniczem oddać hołd nieżyjącym już strażakom z naszej parafii. Po części oficjalnej przyszedł czas na tą nieoficjalną. Zaprosiliśmy druhów z innych jednostek na wspólnego grilla i coś do grilla. Nie ma to jak integracja przy kiełbasce :)


 

2015.03.07 - Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Gozdowo

Dziś odbyło się Walne Zebranie naszej OSP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: p. Dariusz Kalkowski - wójt gminy Gozdowo, p. Grzegorz Ratkowski - przewodniczący Rady Gminy, p. Sławomir Krystek - kierownik referatu w Urzędzie Gminy, bryg. Paweł Sekulski - naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Sierpcu. Pomiędzy omawianiem wukonania planu za 2014r, bieżących spraw oraz planów na kolejny rok, znalazł się również czas na miły przerywnik. Otóż z okazji Dnia Kobiet wszystkim naszym druhnom złożyliśmy życzenia i wręczyliśmy kwiaty. Trzeba przyznać, że zrobiliśmy im sporą niespodziankę.

 


 

2015.02.22 - Turniej piłkarski w Mochowie

W hali sportowej Gimnazjum w Mochowie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach uczestniczyło siedem drużyn reprezentujących swoje gminy: Borkowo, Bożewo, Gozdowo, Gójsk, Mochowo, Rościszewo, Słupia.

 


 

2015.01.02

Z Nowym Rokiem nasze druhny postanowiły ogarnąć trochę wozy bojowe. Było całkiem wesoło... Efektem ich pracy - oprócz wypucowanych samochodów - jest sesja fotograficzna, którą niedługo będzie można zobaczyć na naszej stronie. Na przystawkę poniższe fotki :)

 

  


 

 

2014.11.14

Dzięki staraniom m.in. wójta Gminy Gozdowo - p. Dariusza Kalkowskiego - oraz kierownika Placówki Terenowej KRUS w Sierpcu - p. Józefa Rękawieckiego - udało nam się pozyskać torbę ratowniczą PSP-R1 z niemal kompletnym wyposażeniem. Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło w Urzędzie Gminy w Gozdowie. Z zadowoleniem przyjęliśmy ten prezent, ponieważ dzięki temu na każdym samochodzie będziemy mieli sprzęt ratowniczy. W trakcie luźnej rozmowy wspomnieliśmy, że potrzebny jeszcze jest zestaw do tlenoterapii, deska ratownicza i szyny Kramera - wtedy mielibyśmy pełny zestaw. W imieniu naszej jednostki torbę odebrali druhowie: Sławomir Zarembski, Bogdan Górczyński i Paweł Krasiński. Dziękujemy za to poważne wsparcie i mamy nadzieję, że możemy liczyć na dalszą współpracę w kwestii doposażenia naszej jednostki.

 

  


 

2014.11.11 - Narodowe Dzień Niepodległości

W dniu 11 listopada w kościele parafialnym w Bonisławiu odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. kan. Stanisław Opolski – proboszcz parafii w Gozdowie, przy asyście: ks. kan. Franciszka Kucia – proboszcza parafii Bonisław oraz ks. Jarosława Romana Kłosowskiego – proboszcza parafii Kurowo. W uroczystościach uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Gozdowo, kombatanci, strażacy, zuchy i harcerze, uczniowie i nauczyciele, delegacje pocztów sztandarowych, przedstawiciele Policji, Straży Gminnej i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z kapelmistrzem na czele oraz zaproszeni goście: p. Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, p. Jan Laskowski – Starosta Sierpecki, p. Paweł Stobnicki - asystent Macieja Małeckiego (posła na sejm RP), radni i sołtysi z przewodniczącym Rady Gminy Gozdowo na czele p. Grzegorzem Ratkowskim. Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Gozdowie pod opieką p. Katarzyny Chlebowskiej i p. Sławomira Szałkuckiego oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego, która swą muzyką dodała doniosłości tej chwili. Po mszy św. wszyscy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie delegacje oraz wszyscy chętni złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza.


 

2014.09.28 - 50-lecie OSP w Rempinie

Przy pięknej jesiennej pogodzie odbyły się w Gozdowie i Rempinie obchody 50-lecia OSP w Rempinie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: p. Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, p. Sławomir Krystek, Przewodniczący Rady Gminy - dh Grzegorz Ratkowski, komendant PSP w Sierpcu - st. bryg. Józef Chmielewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Jan Sugajski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gozdowie - p. Jan Bednarski, komendant posterunku Policji w Gozdowie - p. Jarosław Cichocki, komendant Straży Gminnej - p. Elżbieta Broniszewska i inni. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. kocelebrowana przez kapelana powiatowego strażaków - ks. dziekana Andrzeja Zakrzewskiego w asyscie ks. kanonika Stanisława Opolskiego. Następnie wszyscy udali się do siedziby dostojnej "Jubilatki". Tutaj odbyła się część oficjalna, a później nieoficjalna część uroczystości.


 

2014.09.14 - 90-lecie OSP w Kurowie

Uroczystość rozpoczęło przywitanie pocztów sztandarowych przez prezesa OSP Kurowo dh Stanisława Urbanowicza. Następnie kolumna przemaszerowała do kościoła gdzie odbyła się msza św. koncelebrowana przez powiatowego kapelana strażaków – ks. dziekana Andrzeja Zakrzewskiego i księdza parafii Kurowo – ks. Jarosława Kłosowskiego. Na zaproszenie odpowiedzieli m.in.: Starosta Sierpecki - p. Jan Laskowski, Wicestarosta Sierpecki - p. Marek Gąsiorowski , Wójt Gminy Gozdowo - p. Dariusz Kalkowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku - p. Michał Twardy, p. Sławomir Krystek, Sekretarz Gminy Gozdowo - p. Jacek Piekarski, Przewodniczący Rady Gminy w Gozdowie - p. Grzegorz Ratkowski, st. bryg. Andrzej Smoleński, komendant PSP w Sierpcu - p. Józef Chmielewski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gozdowie - dh Jan Bednarski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowach - p. Danuta Gawlik, Prezes Stowarzyszenia „Nasze Ostrowy” - p. Anna Górczyńska i inni. W części oficjalnej najbardziej zasłużeni druhowie otrzymali medale i odznaczenia. Uroczystość zakończyła wspólna strażacka grochówka.


 

Strony