2018.05.19 - Turniej piłkarski św. Floriana w Lelicach