2021.11.15 - Realizacja dotacji z WFOŚiGW w Warszawie dla MDP

medium_logo wfosigw.jpg
Zadanie „Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gozdowie" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 15.000zł. Całkowity koszt zadania to 18.224zł

2021.11.08 - Realizacja dotacji z WFOŚiGW w Warszawie dla OSP

medium_nfosigw.jpg
 
Zadanie „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gozdowie" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 20.000zł. Całkowity koszt zadania to 24323,24zł.

2021.10.26 - Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Warszawie

                                                                                                         medium_nfosigw.jpg

    
W dniu dzisiejszym Prezes - Sławomir Zarembski - podpisał w Warszawie umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gozdowie". Łączna kwota dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji wyniesie 20.000zł. Realizacja Zadania pozwoli doposażyć naszą jednostkę w ubiory specjalne oraz sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej. Całkowity koszt zadania to 24323,24zł.

2021.10.26 - Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Warszawie

                                                                                                medium_logo wfosigw.jpg

 
W dniu dzisiejszym Prezes - Sławomir Zarembski - podpisał w Warszawie umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn "Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gozdowie". Łączna kwota dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji wyniesie 15.000zł. Całkowity koszt zadania to 18.000zł.

2021.07.28 - Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej

        

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie wzbogaciła się o nowe wyposażenie dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Nasza jednostka zrealizowała projekt pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie” dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w ramach wniosku o powierzenie grantu poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. 17.05.2021 r. zawarliśmy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę o powierzeniu grantu na zadanie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie”. Złożony w styczniu 2020 r. przez nas wniosek o powierzenie grantu na w/w zadanie został pozytywnie rozpatrzony, a tym samym zarekomendowany do dofinansowania. Wartość zadania wyniosła 10 000,00 zł, a kwota grantu 9 293,00 zł. Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo wzbogaciła się o nowy instrument – Arnold SONS ABB-350 TUBA B. Tuba to największy i najniżej brzmiący instrument w orkiestrowej rodzinie dętych blaszanych. Brzmienie tuby nadaje charakteru i barwy muzycznej dla utworów orkiestrowych, a bez jej czystego dźwięku orkiestra nie może osiągnąć odpowiedniego brzmienia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem inicjatywy jest odnowa i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Sierpeckiego Partnerstwa oraz promocja zasobów lokalnych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

   

2021.03.06 - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Dziś odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP Gozdowo. Dotychczasowy Zarząd złożył sprawozdanie z działalności i przedstawił plan za najbliższy rok. W głosowaniu druhny i druhowie jednogłośnie byli za uznaniem absolutorium dla Zarządu. Wybrany został nowy Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz delegaci na Zjazd Gminny i kandydaci do Zarządu Gminnego. Na zakończenie Prezes - w imieniu Zarządu i męskiej części jednostki - złożył wszystkim druhnom życzenia z okazji Dnia Kobiet, a druhowie wręczyli druhenkom kwiaty.

2021.02.13 - Ach, cóż to był za ślub...

Dziś nasza koleżanka - druhna Monika Kołowrocka - stanęła na ślubnym kobiercu. Był strażacki szpaler, wspólne pamiątkowe zdjęcie, prezenty i życzenia od jednostki. Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnej "bramy". Nasza druhna pokazała co potrafi :)

Jeszcze raz życzymy Młodej Parze wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!!!

 

2021.01.13 - Morsowanie

Można chyba powiedzieć o narodzinach nowej tradycji w OSP Gozdowo. W niedzielę Sławek Zarembski i Paweł Krasiński przetarli szlak. Dziś dołączyli do nich kolejni druhowie (i druhna): Danusia Leonarska, Sebastian Skrobiszewski, Łukasz Piusiński, Tadeusz Korzeniewski - to pierwsze "morsy" w naszej jednostce. Ten sposób aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu zdobywa coraz więcej sympatyków. Postanowiliśmy spróbować - i połknęliśmy bakcyla. To na pewno nie będzie nasze ostatnie morsowanie - kolejne już w planach....

2020.10.03 - Piknik charytatywny w Rempinie

Dziś nasza jednostka wraz z OSP Goleszyn oraz OSP Kolczyn miała przyjemność uczestniczyć w festynie charytatywnym dla Damiana i Łukasza - mieszkańców Rempina. Nasze działania polegały na pokazie ratownictwa drogowego - ewakuacja poszkodowanego z zakleszczonego samochodu przy użyciu sprzętu hydraulicznego, pokazie i szkoleniu z pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED, organizacji ruchu drogowego. Najmłodsi członkowie OSP Kolczyn zbierali do puszek pieniądze dla Łukasza i Damiana. Organizatorem festynu był Sebastian Szczypecki, a potronat nad nim objęło Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Bardzo dziękujemy kolegom z OSP Goleszyn oraz OSP Kolczyn za wspólne ćwiczenia, szkolenie i wymianę doświadczeń, a także miło spedzone sobotnie popołudnie w ich towarzystwie.

Strony